GV Node データシートを公開

GV Node データシート(日本語版)を公開しました。

GV Node データシートはこちら